18 Ekim 2017 Çarşamba

Staj İşlemleri

53278 defa okundu

Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine

Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi güncellendi. Yönergenin 15. maddesinde;  "Öğrenci yaz okulunda ders alıyorsa yaz okulu sona ermeden stajına başlayamaz." maddesi gereğince öğrencilerimiz Yaz döneminde ya staj yapacak ya da yaz okulundan ders alacaktır. Her ikisini aynı anda yapamayacaktır.

Aşçılık ve Turizm-Otel İşletmeciliği, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Lojistik, Bankacılık ve Sigortacılık Programlarının staj takvimi ise aşağıdaki gibidir:   

ISPARTA MYO 2013-2014 GÜZ VE BAHAR YY. STAJ DÖNEMİ

DÖNEMİ GÜZ STAJ DÖNEMİ BAHAR STAJ DÖNEMİ
STAJIN KAPSADIĞI AYLAR EKİM-KASIM ARALIK-OCAK ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE DİLEKÇE İLE MÜRACAAT TARİHLERİ 09.09.2013

 14.10.2013
10.02.2014

24.02.2014
STAJIN KAPSADIĞI TARİHLER 16.09.2013

03.01.2014
17.02.2014

26.05.2014
RAPORLARIN SON TESLİM TARİHİ 06.01.2014 06.06.2014
     

Aşçılık ve Turizm-Otel İşletmeciliği, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Lojistik, Bankacılık ve Sigortacılık Programlarının staj takvimi ise aşağıdaki gibidir:  

2013-2014 ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ STAJ TAKVİMİ 

1

Bölüm Sekreterliklerine Başvuru Tarihleri

(İş Yeri Staj Kabul Formu+Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Formu+ Nüfus Cüzdan Fot.+ 2 adet Fotoğraf ile birlikte)

24-04-2014

16-05-2014

2

Staj Başvurularının  Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu Tarafından Değerlendirilmesi

20-05-2014

22-05-2014

3

Staj Yerlerinin İlan Edilmesi

23-05-2014

4

Öğrencilerin Staj Evraklarını Teslim Alması

28-05-2014

13-06-2014

5

Staj Dönemi

09-06-2014

29-08-2014

6

Staj Sonu Evraklarının Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna Teslim Edilmesi

15-07-2014

29-08-2014

7

Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun Staj

Sonu Evraklarını Değerlendirmesi

27-08-2014

29-08-2014

8

Staj Sonuçlarının İlan Edilmesi

03-09-2014

ÖĞRENCİLERİMİZ STAJ TAKVİMİNE BAĞLI OLARAK AŞAĞIDAKİ İŞLEMLERİ YAPMALIDIRLAR.

Staj için gerekli belgeler:

"İş Yeri Staj Kabul Formu" için Tıklayınız...

"Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Formu" için Tıklayınız...

Staj Başvuru Süreci:

1- Staj yapacak öğrenciler, "İş Yeri Staj Kabul Formu"nu işyerine onaylatmak için bölüm sekreterliğinden veya web sayfamızdan alacaklardır. Forma ulaşmak için tıklayınız.

2- Staj yapacak öğrenciler, "İş Yeri Staj Kabul Formu"nu staj yapacakları işyerinden onaylattırdıktan sonra, aşağıda istenilen evrakları da ekleyerek  bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

1 Adet "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Formu" doldurulacaktır.
1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 Adet Fotoğraf

3- İş yeri tarafından onaylanan "İş Yeri Staj Kabul Formu" ilgili programın staj komisyonundaki öğretim elemanlarınca incelenerek uygunluk onayı verilecektir.  (Staj yeri uygun olmayan öğrenciler ayrıca ilan edilecek olup, staj yerini tekrar bulmaları istenecektir.)

4- Komisyon tarafından iş yeri uygunluk onayı verilmiş olan öğrenciler, Bölüm Sekreterliğinden aşağıdaki belgeleri alacaklardır.

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU
 Bölüm Sekreterliği        tarafından iki suret olarak düzenlenen bu form, staja başlanıldığında iş yerine verilecektir. Staj bitiminde iş yeri tarafından doldurularak kapalı zarf içerisinde öğrenciyle veya kargo/posta yoluyla en kısa sürede okulumuza gönderilecektir.

STAJ DEFTERİ
Staj dosyasının ilk sayfasında Staj yapılan işyerinin adı/ünvanı, çalışma süresi, iş bölümlerinin yazılması gerekmektedir. Diğer sayfalarda kısım, sayfa no, yapılan iş ve tarih bölümlerinin yazılması gerekmektedir. Sayfa boşluklarına staj yerinde yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak yazılacaktır. İşyerinde/kurumda kullanılan matbu örnekler var ise eklenmelidir. Her sayfanın altına işyerinin/kurumun kaşesi basılarak, işyeri yetkilisine imzalattırılacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

Yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin, 5510 sayılı Kanunun 5. Maddesinin b bendine göre Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında, stajları süresince ödenmesi gereken iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi yüksekokulumuz tarafından ödenecektir. Stajyer öğrenciyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılabilmesi için öğrencinin staja başlama ve stajını bitirdiği tarihin belirtilmesi, iş yeri tarafından okulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ile Aşçılık Programı öğrencileri 60 iş günü, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programları öğrencileri ise 30 iş günü staj yapacaklardır.

Staj süresince çalışılmayan günler ve pazar günleri sayılmayacaktır. Staj yapılan süre içerisinde rapor alınması halinde staj, rapor süresi kadar uzamış sayılır. Staj bitiminde, STAJ DEĞERLENDİRME FORMU ve STAJ DEFTERİNİN okulumuza staj takviminde belirtilen sürelerde ulaştırılması gerekmektedir.

Stajyer Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları

  • Stajyer öğrenci staj yaptığı işyerindeki sendikal etkinliklere katılamaz.
  • Öğrenciler staj bitiminde, staj yöneticisi tarafından doldurulan staj değerlendirme formunun meslek yüksekokuluna ulaştırılmasından sorumludurlar.
  • Öğrenciler staj çalışma programlarına uygun olarak yürüttükleri çalışmalarını günlük staj rapor yazım kurallarına uygun olarak staj defterine işler.
  • Öğrenciler, staj dosyalarını ve staj değerlendirme formunu stajın bitiş tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde program staj kuruluna teslim ederler. Süresinde teslim edilmeyen stajlar geçersiz sayılır.
  • Stajyer öğrenciler, staj yapacakları işyerlerinin çalışma saatleri, iş koşulları, giyim kuşam ile disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadır.
  • İşyerinden/meslek yüksekokulundan izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10'u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek, durum program staj kuruluna bildirilir. Devamsızlık yapılan gün staj süresine eklenir. Ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez. Eksik süre toplam staj süresinin %10’una kadar olması durumunda, staj yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine veya okul bünyesinde tamamlatmaya Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu yetkilidir.
  • Stajyer öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da geçerlidir.